Какво представлява кредитният рейтинг и как му се отразява лошото кредитно минало При нужда от пари много хора често прибягват до удобните банкови заеми, а това крие своите рискове. Дори веднъж да закъснеете с плащането, вероятно ще бъдете записан като „лош платец“ в Централния кредитен регистър. Няма значение, че след това сте изплатили задълженията си, заедно с

Share