Лихвите по заемите значително се понижиха през последните години. Като добавим към това и промените в Закона за потребителския кредит от м.г., с които отпадна таксата за предсрочно погасяване на задължения по ипотеки след първата година, рефинансирането на старите заеми изглежда все по-изгодно. Тези фактори повишиха конкуренцията между банките, и в стремежа да задържат клиентите

Share