Едно от най-влиятелните постижения на западното християнско Средновековие е римското право , което възниква от империята на древен Рим и навлиза в съдебната и политическата институции на тогавашната Република. Развива се между първи и трети век сл. Хр. Частното право разглежда теорията на абсолютното право на частна собственост, свободна търговия и договори. Правото на частна

Share