Трудните, но влиятелни дискусии на Аристотел относно обмяната страдат печално от неговата настойчива склонност да смесва анализа със своите моментни морални преценки. Както е в случая с таксуването на лихва, Аристотел не проявява постоянство, за да довърши изследванията си  кое подтиква хората реално да осъществяват обмяната на доброволни начала в истинския живот, а вместо това

Share