Ние ви предлагаме:

 • Kредит обезпечен с ипотека с фиксирана лихва за целия период
 • Без доказване на доходи
 • Одобрение до 1 час
 • Без такси

Подходящ за:

 • Физически лица без достъп до банково кредитиране
 • Стартиращи бизнес начинания
 • Нужда от спешни оборотни средства
 • Потребност от по-големи суми без доказване на доход
Кандидатствай сега

 

Условия

Минимална сума минималния размер на кредита е 5 000 лв. и се определя от вашите нужди и възможности за погасяване, както и от стойността на обезпечението ви
Месечен лихвен процент От 3% до максимум 5%. Определя се индивидуално за всеки кредитоискател в зависимост от финансовото му състояние – доходи и задължения, кредитна история, желани параметри на кредита
Срок на погасяване Минимален срок 6 месеца – максимален срок 5 години
Тип лихвен процент Проста фиксирана лихва
Схема на погасяване
 • Равни месечни вноски с постоянна главница
 • Плащане само на лихва, а главницата накрая
Предсрочно погасяване Да
Одобрение и усвояване До 1 час при наличие на всички необходими документи
Такси Без такса за разглеждане на документите
Без такса за оценка на имотите
Без такса усвояване
Без годишна такса за управление
Необходими документи за кандидатстване За кандидатстването са необходими лична карта и документи за собственост на имота. За ипотеката са необходими лична карта, документ за собственост, данъчна оценка и скица, платени данъци за имота. За определени райони може да е необходима кадастрална карта, или други документи по преценка на нотариуса. “Финансцентър” работи без такса за разглеждане на документите.

Изисквания

За бърз кредит обезпечен с ипотека от Финансцентър може да кандидатствате:

 • Aко сте пълнолетен български гражданин. Няма изискване за доказване на дохода както и за представяне на трудов договор, но е нужен ясен план на вашите разходи и реалния ви доход, за да се определи месечната вноска в погасителния план.

Как да кандидатствате?

 • Попълнете онлайн формуляр за кандидатстване и ние ще се свържем с вас
 • Обадете се на 0700 33 909 без допълнително таксуване
 • Посетете наш офис
Кандидатствай сега

 

Въпроси и Отговори

Не, напротив. Повечето ни настоящи клиенти вече са били отхвърлени от няколко банки преди да дойдат при нас. Нашите критерии за одобрение са различни от тези на банките, като процедурата е много улеснена и ускорена. Ние сме специализирани в кредитирането на клиенти, които се считат за висок риск в банковите институции и биват отхвърлени от тях.
Въпреки, че се интересуваме от размера и източника на вашите доходи, не е нужно да ги доказвате. Данните, които събираме от вас са единствено с информационна цел и не са критерий, от който зависи одобрението ви за заем от нас
Вашето искане за кредит е също и ваше съгласие да направим проверки на вашата финансова състоятелност. По наша преценка, проверка в кредитния регистър може да бъде направена. Резултатът от тази проверка не е определящ за вашето одобрение.
Да, задължително е. Кредитите при нас трябва да са гарантирани от недвижимо имущество. Ипотека може да се наложи върху всякакъв вид имот (жилище, търговска площ, парцел и др.)
Договорната ипотека се подписва пред нотариус, вписва се в Агенция по Вписванията и е гаранция, че ще върнете кредита. Тя не представлява прехвърляне на имота ви, както процедират повечето заложни къщи. Имотът остава ваш и вие се разпореждате с него, както намерите за добре. В седемдневен срок от връщането на заема, ипотеката се заличава със заявление пред нотариус от наша страна
Ипотеката ни дава право да поискаме принудителна продажба на вашия имот, чрез съдия изпълнител , за да може да бъде удовлетворено нашето вземане. Имотът се продава на търг,а вие получавате парите от продажбата като съдията изпълнител приспада вашето задължение.
Да може. В този случай собственика на имота трябва да подпише договора за кредит и ипотеката заедно с вас.
Минималният размер е 5 000 лева. Максималният размер обикновено варира между 30% и 50% от стойността на имота, с който се гарантира кредита. Например: с апартамент, който има пазарна стойност 60 000 лева може до получите до 30 000 лв.
Минималният срок е 6 месеца, максималния – 60. В редки случай се правят изключения за срока в зависимост от риска, размера и погасителния план по кредита
Не няма. При нас плащате само една месечна вноска, която включва лихва и/или главница по заема. Не се начисляват нито еднократни, нито годишни такси за управление, усвояване, разглеждане на документи, или оценка на имота. Кандидатстването при нас няма да ви струва нищо независимо дали сте одобрени или не. По този начин не рискувате да изпаднете в ситуация позната ни от банките – да платите такса за разглеждане на документи и за оценка на имота, а след това да получите отказ.
Не. При нас вноската ви няма да се увеличи за срока на кредита. Тя е фиксирана за целия период.
Средствата по одобрения кредит се превеждат по личната Ви банкова сметка. Не е възможно превеждането на сумата на кредита да се извърши по сметка на друго лице или по Вашата фирмена сметка, както и изплащането на кредити на каса или на ръка.
След представяне на необходимите документи одобрението отнема 1 час. Отпускането на средствата отнема до 24 часа от вписването на ипотеката в Агенцията по Вписванията.
За кандидатстването са необходими лична карта и документи за собственост на имота. За ипотеката са необходими лична карта, документ за собственост, данъчна оценка. За определени райони може да е необходима скица и кадастрална карта, или други документи по преценка на нотариуса.
„Финансцентър” е регистриран оператор на лични данни. С нас вашите данни и документи са на сигурно и недостъпно за трети лица място.