Лихвите ни са по-ниски от типичните небанкови институции. Ние отпускаме средства на физически лица, които вече са били отхвърлени от банките, защото не отговарят на техните изисквания или нямат време за всички банкови процедури. Ако сравните нашите лихви с тези на конкурентите ни ще се убедите, че са по-ниски.
Вашето искане за кредит е също и ваше съгласие да направим проверки на вашата финансова състоятелност. По наша преценка, проверка в кредитния регистър може да бъде направена. Резултатът от тази проверка не е определящ за вашето одобрение.
„Финансцентър” е регистриран оператор на лични данни. С нас вашите данни и документи са на сигурно и недостъпно за трети лица място.
За да получите бърз кредит от ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД, трябва да сте пълнолетен български гражданин с постоянни доходи или пенсионер.
Средствата по одобрения кредит се превеждат по личната Ви банкова сметка. Не е възможно превеждането на сумата на кредита да се извърши по сметка на друго лице или по Вашата фирмена сметка, както и изплащането на кредити на каса или на ръка.
Лихвата на кредита варира в зависимост от кредитният риск. Когато казваме, подхождаме индивидуално към всеки клиент едно от нещата, което имаме предвид е точно това.
Според Закона за потребителския кредит всеки клиент има право предсрочно да погаси потребителския си кредит като му бъде възстановена сумата на лихвата, за периода за който той няма да ползва кредита. Кредиторът има право при фиксиран лихвен процента да удържи неустойка за предсрочното погасяване.
В тази връзка всеки клиент на ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД може предсрочно да погаси задълженията си като попълни бланкова молба с която уведомява компанията за желанието си за предстрочно погасяване и преведе сумата за предсрочно погасяване по сметка на компанията. На инфо-телефона на компанията всеки клиент на ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД може да получи предварителна информация за дължимата сума към определена дата при предсрочно погасяване, както и информация за сумата, която ще му бъде възстановена.
Погасяването става на равни месечни вноски, които са съобразени с Вашите възможности и желания. Вноските се превеждат по банков път всеки месец до датата вписана в погасителния план за съответния месец. Всеки клиент може да избере един от следните начини за погасяване на кредита си:
Вноска на каса по сметката на ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД
Кредитен превод от някоя от сметките на клиента към сметката на ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД
Директен дебит
Чрез вашия финансов консултант
Можете да кандидатствате за бърз кредит:
Онлайн като попълните формата за кандидатсване;
Като посетите наш офис;
Като се обадите на телефон 0700 33 909, 052/616-018.
Първата погасителна вноска следва да направите на съответната падежна дата, която можете да намерите в погасителния си план.
Всеки клиент на ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД може да получи информация за състоянието на кредита си като се обади на телефон 0700 33 909, 052/616-018