Законите на природата повеляват, че колкото и мъчително да се нижат студените дни, лятото все някога настъпва. Тогава всяка свободна секунда става част от план за приятно изкарване, а офертите за морски приключения не спират да валят. Заедно с възможностите за почивка обаче идват и притесненията, свързани с личния или семейния бюджет. Финансовото измерение на

Share

  Калимера! Казвам се Алексис. Уви, съвпаданията спират дотук – не съм Ципрас и никой не говори за мен, нито за това как минава моят ден. Затова реших сам да го направя. Казвам се Алексис и съм най-обикновен човек. Живея в Гърция и се гърча под натиска на всички тези мерки, които ми тровят живота.

Share

  Регламентът на ЕС за таваните за таксите при плащане с банкова карта влезе в сила Българите все по-внимателно проучват условията и таксите, които вървят с тегленето на ипотечен кредит. Това показва последното проучване на портала “Моите пари”, разпространено вчера. За разлика от предишни години, когато лихвата беше основен фактор при избора, сега хората се

Share

Какво представлява кредитният рейтинг и как му се отразява лошото кредитно минало При нужда от пари много хора често прибягват до удобните банкови заеми, а това крие своите рискове. Дори веднъж да закъснеете с плащането, вероятно ще бъдете записан като „лош платец“ в Централния кредитен регистър. Няма значение, че след това сте изплатили задълженията си, заедно с

Share

Лихвите по заемите значително се понижиха през последните години. Като добавим към това и промените в Закона за потребителския кредит от м.г., с които отпадна таксата за предсрочно погасяване на задължения по ипотеки след първата година, рефинансирането на старите заеми изглежда все по-изгодно. Тези фактори повишиха конкуренцията между банките, и в стремежа да задържат клиентите

Share

Какво представлява договорът за потребителски кредит?   Това е документ, въз основа на който кредиторът предоставя на потребителя кредит под формата на заем, най-често разсрочен, на равни вноски, дължими на определена дата, през определен период от време.   Страни по договора за потребителски кредит са потребителят, който може да бъде само физическо лице, в качеството

Share

Напоследък все по-чести стават случаите, в които длъжник е допуснал забава в обслужването на задълженията си към банкови и небанкови финансови институции. Това забавяне впоследствие би могло да окаже негативно влияние при кандидатстване за нов заем. Какво трябва да направят длъжниците с неизрядна кредитна история, включваща минали просрочия и как банките реагират на просрочията, са

Share

Кредитната история – нож с две остриета

Monday, 17 February 2014 от    Публикувана в Как да ...  

Напоследък все по-чести стават случаите, в които длъжник е допуснал забава в обслужването на задълженията си към банкови и небанкови финансови институции. Това забавяне впоследствие би могло да окаже негативно влияние при кандидатстване за нов заем. Какво трябва да направят длъжниците с неизрядна кредитна история, включваща минали просрочия и как банките реагират на просрочията, са

Share

Късното Средновековие се установява от търговската революция през единадесети до тринадесети век, по време на която търговията, производството и финансите процъфтяват, жизненият стандарт се повишава значително, и институциите на търговския капитализъм се развиват в Западна Европа. С появата на икономическия растеж и просперитет, каноните и римското право, обучението и социалната мисъл, също започват да процъфтяват

Share

Карл Велики “Църковното право” е правото, приложимо към Църквата. По време на ранната християнска епоха и Средновековието преплитането на църквата и държавата често означава, че църковното право и законите на държавата са едно и също. Ранното църковно право се състои от папските постановленията и постановленията на църковните събори, както и писанията на Отците на Църквата.

Share