от / Thursday, 26 December 2013 / Публикувана в История на икономическата мисъл

Късното Средновековие се установява от търговската революция през единадесети до тринадесети век, по време на която търговията, производството и финансите процъфтяват, жизненият стандарт се повишава значително, и институциите на търговския капитализъм се развиват в Западна Европа. С появата на икономическия растеж и просперитет, каноните и римското право, обучението и социалната мисъл, също започват да процъфтяват отново.

Bologna-vista02

Изворът и велик център както на каноните така и на римското право по време на Късното Средновековие е  университета на Болоня, в Италия, процъфтяващ
от началото на дванадесети век до втората половина на тринадесети.
През тези два века, както каноните така и римското право, включително Кодексът на Юстиниан, се възражда в Болоня, повлияни една от друга, и проникват в останалата част от Западна Европа.

Каноничното право (също каноническо правоарх.) е набор от норми, приети от църковните власти и съдържащи се в църковните канони, тоест в правила относно устройството на църковните учреждения, взаимоотношенията на църквата и държавата, както и живота на членовете на църквата.

Нормите на каноничното право са задължителни за всички членове на Църквата. Каноничното право се основава на Божия закон, обаче същевременно отчитайки и вземайки предвид изискванията на богооткровеното и естественото право по отношение на мястото и времето.

 

Окончателното събиране на каноничното право –  Decretum, е публикувана около 1140 година от италианския монах,  Грациан, който основава изучаването на Църковното право в университета на Болоня. The Decretum е окончателният официален каноничен кодекс от този момент нататък (Кодексът на Грациан), а  останалата част от учените на Болоня през дванадесети век, известни като decretists, изготвят, обсъждат, и дописват работата на Грациан.

Decretum-Gratiani-217x300

Първият decretist ,който заема интелигентна позиция относно дейностите на търговеца е Руфин , професор в Болоня , който по-късно става епископ на Асизи и тогава архиепископ на Соренто . В своята Summa ( 1157-59 ) към Decretum , Руфин посочва, че занаятчиите и майсторите могат да закупят материали евтино , да работят върху тях и да ги трансформират , и след това да продадат  продукта на по-висока цена. Тази форма на закупуване на евтини материали и продаване скъпо на завършен продукт е оправдана от разходите и труда на майсторите , и е допустимо дори за духовенството , както и за миряните . Въпреки това, друга дейност , практикувана от чист търговец или спекулант , който купува евтино и продава скъпо , без да трансформира продуктът е според Руфин , абсолютно забранено за духовенството . Непрофесионалният търговецът, обаче , може да се ангажира  в тези сделки
при условие , че той е извършил големи разходи или е изтощен от тежък труд . Но чисто предприемачески евтина покупка, за да бъде последвана от продажба, когато пазарните цени са по-високи е безусловно осъдено от Руфин .

Laurentius_de_Voltolina_001

След края на дванадесети век , движението decretist в каноничното право  дава път на decretalists , които се основават на поредица от папски декрети или постановления от края на дванадесетия до тринадесети век . Тъй като папата е върховна глава в католическата църква , постановленията , произнесени от него автоматично се включват в канонични закони. По този начин , каноничното право се различава от това на Грациан и Decretists , които са построили закона основно върху древните източници. Но новите постановления не са в никакъв случай произволни , те  са построени и разработени върху предишното църковно право .
Продължителността на процеса на изграждане е значително подпомогнат от факта, че няколко от тези папи са бивши болонисти (от Болоня) . Папа Александър III( Roland Bandinelli ) , който инициира новият процес на папско постановление и който се радва на дълго папско царуване 1159-1181 , е учил право и теология в Болоня, вероятно е бил преподавател там, и е имал пряк контакт с великия Грациан . Изтъкнат учен юрист , самият той написал Summa към Decretum на Грациан е , Александър , кардинал и канцлер , преди да бъде избран за член на папството . Друг съществен папски decretalist , папа Инокентий II ( Lothaire де Segni ) , който управлявал от 1198 до 1216 , е учил църковно право в Болоня . Накрая , папа Григорий IX ( Ugolino де Segni ) , 1227-1241 , поръчва и публикува великото постановление през 1234 , включващо Decretum на Грациан преди един век в допълнение към различните папски сборници от папски постановления . Постановленията на Григорий IX се превръщат в окончателен стандарт на църковното право от този момент нататък .

 

Decretalists имат далеч по- положително отношение към търговците и свободния пазар , отколкото ранните decretists . На първо място , вместо отрицателното светоотеческо отношение към търговците и търговията, decretalists , започвайки с папа Александър III и продължавайки с Григорий IX , включват свободните пазарни отношения към римското право . За съжаление те не са чистите свободни пазарни отношения както в Кодекса на Теодосий, нито дори като тези в Кодекса на Юстиниан. Когато Кодексът на Юстиниан достига до Болоня и Западна Европа в началото на дванадесети век , френският автор  Brachylogus значително променя принципите описани в Кодекса на Юстиниан.
Вместо да прилага концепцията за ” справедлива цена ”  различаваща се от действителната цена спрямо оценката на щетите, както е в Кодекса на Юстиниан, Brachylogus разширява концепцията от недвижимите имоти до всички стоки , както и от оценката на щетите до реалните продажби . Според Brachylogus , ако всяка продажба , дори доброволната , е били направена за по-малко от половината от ” справедливата цена ” , продавачът може да предостави на купувача следния избор : или да му плати разликата между продажната цена и справедливата цена , или да развали договора с купувача, да върне стоката и продавачът да възстанови плащането. (защита на продавача) Подчертано е, че това не е метод за разделяне на пазара, тъй като нито трета страна , нито държавата може да се намеси , за да наложат laesio enormis ; прилагането трябва да се направи от самия продавач .

Включени са и купувачите, освен продавачите като страдащи от laesio enormis, когато продажната цена е била значително по-висока от „справедливата цена”. Ако
купувач е платил повече от два пъти истинската стойност, или “справедливата цена”, на даден продукт, след това продавачът има право на избор: да плати на купувача разликата между справедливата и продажната цена, или пък да анулира договора.

tumblr_m50pq0x5zc1r54gmwo1_1280

Decretalists оправдават спекулативните покупки и продажби, освобождавайки ги от греха на turpe lucrum, чрез приемане и разширяване на линията, когато спекулацията е допустима, ако спекулантът е действал, за да отговори на нуждите на семейството си.

Друго разхлабване на ограниченията идва с Alanus Anglicus, един английски професор по каноническо право в Болоня, писал през първите две десетилетия на тринадесети век. Alanus заявява, че не може да съществува turpe lucrum (или лихварство в този смисъл), ако бъдещата цена на дадена стока е несигурна в съзнанието на търговеца. Не само, че несигурността винаги присъства на пазара, но също така е невъзможно за външни съдилища или органи,  да докажат, че един търговец не се е чувствал несигурен, когато е купувал или продавал. В действителност, всички turpe lucrum ограничения за търговеца или спекуланта  вече са отстранени.

При анализа на печалбите от стопанска дейност, канониците от тринадесети век по-късно добавят обосновката на печалбата като обхващаща труда плюс направените разходи. Това е елемента на риск, присъстващ във всяка бизнес ситуация. Увеличението на цените в следствие на риска за първи път е оправдано от видния  папа Инокентий IV (Sinibaldo Fieschi). Преди да стане папа Инокентий е бил родом от Генуа и студент по римско и църковно право в Болоня, професор по римско право в този университет, и най-накрая кардинал и известен държавник.

Ако сделките, са били грешни или незаконни над определена зона над или под „справедливата цена”, Църквата и властите е трябвало да намерят  начин за определяне каква точно е трябвало да бъде „справедливата цена”. Това не е било проблем преди дванадесети и тринадесети век, тъй като laesio enormis не е бил прилаган преди това. Решението на канонистите е, че „справедливата цена” е действащата, текуща, обща пазарна цена. Това означава, или конкурентната, общоприета пазарна цена, за разлика например от цената определена при изолирани сделки , или може да се отнася до цените, определени от правителствата или привилегировани гилдии, тъй като така определена цената ще е „де юре” „справедливата”.

Share