от / Wednesday, 25 December 2013 / Публикувана в История на икономическата мисъл

703charlemagne

Карл Велики

“Църковното право” е правото, приложимо към Църквата. По време на ранната християнска епоха и Средновековието преплитането на църквата и държавата често
означава, че църковното право и законите на държавата са едно и също. Ранното църковно право се състои от папските постановленията и постановленията на църковните събори, както и писанията на Отците на Църквата. По-късно църковното също включва голяма част от римското право. Но църковното право включва също и нещо друго злокачествено: постановленията и наредбите (“capitularies”) на Каролингите  в края на осми и девети век.

 

От пети до десети век, икономическия и политически хаос на Тъмните векове надделява в цяла Европа, където съответно няма място за развитието нито на политическата, нито на правната или икономическата мисъл. Единственото изключение е дейността на Империята на Каролингите, която процъфтява в Западна Европа. Най-важният каролингски императорът е Карл Велики (742-814) . Карл Велики и неговите наследници, изготвят подробни правила за всеки аспект на икономическия, политически и религиозен живот в цялата империя. Много от тези регулации остават включени в църковното право на по-късните векове, като по този начин остават влиятелни много време след падането на Каролингската империя.

 

Карл Велики построява деспотичната си мрежа от регулации върху нестабилна основа.
Така по време на важния църковен събор от Никея (325 ) се забранява всякакъв вид духовници да участват в каквито и да било икономически дейности , водещи до ” срамна печалба ”        ( turpe lucrum ) . В съвета си в Ниймеген ( 806) Карл Велики възражда , значително разширява и налага старата доктрина  turpe lucrum . Сега забраната се разпростира не само за духовенството, но за всички, а дефиницията и се разширява от измами до всякакви видове алчност и скъперничество ,  включително всякави неспазвания на всеобхватните регулации относно цените определяни от Карл Велики . Всякакви отклонения от тези фиксирани пазарни цени водят до обвинени, за прекомерното обогатяване или на купувача или на продавача и следователно turpe lucrum . Като следствие , всички спекулативни изкупувания и продажби на храните са забранени. Освен това, като предвестник на английските закони е забранена продажбата на стоки извън страната и то на по-високи цени, отколкото на редовните пазари. Тъй като английският общ закон е мотивиран ,  не от  погрешен опит да се помогне на бедните , а с цел да се предоставят монополни привилегии на местните собственици на пазара , много вероятно е Карл Велики , също да се е опитвал да раздели пазарите и да предостави привилегии на собствениците.

 

Всяка произволна цена постановлена от каролингските чиновници , разбира се била почитана от Каролингите като ” справедлива цена. ” Вероятно тази принудителна цена често е била близо до това, което е било обичайно или текущата цена в квартала ;
в противен случай  би било трудно да си представим как биха могли каролингските служители да определят каква цена е трябвало да бъде „справедливата” . Но това означава безсмислен и неикономически обоснован опит да бъдат замразени всички цени , въз основа на някакъво минало състояние на пазарното статукво . Проблемът е, че по-късно църковното право включена идеята за „справедливата цена” като държавно разпоредената цена.
Забележително е, че  двете противоречащи си правни тези: тази за свободния пазар включена в Кодекса на Теодосий, и статичния мотив на Каролингите, намират пътя си
в основата на великата колекция на средновековните църковни закони :  тези на епископ Иво на Шартр , в края на ХII век. Там в същата колекция , ние откриваме , че справедливата цена е всяка цена доброволно достигната от купувача и продавача, а също и противоречивия възглед, че справедливата цената е постановена от държавата, особено ако тя е всеобщата пазарна цена.

Share