от / Wednesday, 20 November 2013 / Публикувана в История на икономическата мисъл

 

 

Човек е предразположен към грешки и дори глупост и затова историята на икономическата мисъл не може да се ограничи само до развитието на икономическите истини. Икономическата мисъл също бива повлияна и от грешки, такива които за нещастие оформят възгледите на последващи разработки по дисциплината. Един такъв мислител е гръцкият философ Питагор , който два века след Хезиод развива идеята, че единствената съществена реалност е числена. Светът не само е число, но всяко число въплъщава морални качества и други абстракции. Така според Питагор и последователите му справедливостта е числото 4 … други числа съдържат други морални качества. Въпреки, че Питагор безспорно допринася за развитието на математиката, неговият числов мистицизъм бива характеризиран чак през 20 век от харвардския социолог Сорокин като творчески пример за „числофрения”. Изобщо няма да е преувеличено да се отбележи в Питагор зараждането на процъфтяващата и самонадеяна арогантна математическа икономика и иконометрика на настоящето.

Pythagoras

По този начин Питагор допринася за стерилния завършек на философията и икономическата мисъл, край който по-късно повлиява на хитрите и измамни опити на Аристотел да разработи „математика на справедливостта” и „икономическа размяна”. Следващата важна положителна промяна преди Сократ идва от Демокрит.

Coypel_Democritus

Този влиятелен учен е основателят на „атомизма” в космологията, идеята че настоящата структура на материята се състои от взаимодействащи си атоми. Демокрит допринася с две важни направления в развитието на икономическата мисъл. Първо, той е основоположник на теорията за относителната стойност. Моралните ценности, етиката това са абсолютни стойности за Демокрит, но икономическите ценности са субективни.  „Едно и също нещо” пише Демокрит може да бъде „добро или вярно за всички хора , но това кое е приятно да бъде различно”. Не само, че оценката е субективна, но Демокрит също така отбелязва , че полезността на дадена стока, в смисъла на това колко е желана  ще бъде нулева, ако е в изобилие.

 

Демокрит също отбелязва, че ако хората ограничават нуждите си и обуздават желанията си, това което притежават сега ще ги накара да се чустват по-скоро по-богати отколкото обеднели. Тук отново се отличава теорията за относителната стойност. В допълнение Демокрит е първият , който достига до елементарната представа на времевото предпочитание:  хората предпочитат нещо СЕГА отколкото ПОСЛЕ, някъде в бъдещето. Както Демокрит обяснява:”не е сигурно дали някога младият мъж ще достигне дълбока старост; следователно благото , което притежаваме СЕГА е по-ценно от това , което бихме притежавали В БЪДЕЩЕ”.

 

В допълнение към очертаването на теорията за относителната полезност, другият голям принос на Демокрит за икономиката е неговата защита на частната собственост. Обратно на ориенталският деспотизъм, при който всяка собственост се притежава и контролира от императора и обграждащата го бюрокрация, Гърция почива на общество и икономика на частната собственост. След като Демокрит вижда разликата между икономиката на частната собственост в Гърция спрямо олигархичния колективизъм на Спарта, той заключава че частната собственост е превъзхождаща форма на икономическа организация. За разлика от комуналната собственост , частната стимулира труда и усърдието. Трудът, заключава философът, е по-сладък от мързела когато човек получава нещо за труда си.

 

 

Share