от / Saturday, 12 October 2013 / Публикувана в История на икономическата мисъл

История на икономическата мисъл

 

Въведение

 

В подхода към историята на икономическата мисъл доминираше една парадигма, която все още е от първостепенно значение, макар и не толкова силно изразена в сегашната ера. По същество въпросната парадигма включва няколко Велики Мъже лежащи в основата на икономическата мисъл, начело с Адам Смит като почти свръхчовек -основоположник.

adam-smith

Adam Smith

Ако Адам Смит е създал икономиката , така както Атина се ражда напълно развита от челото на Зевс, то тогава предшествениците му трябва да са незначителни мъже. И така всеки допринасящ за развитието на икономическата мисъл получава грубо отношение имайки нещастието да предхожда Смит.

Обикновено те са групирани в две категории и безцеремонно отхвърляни. Непосредсвено прехождащите Смит са меркантилисти, които той остро критикува. Меркантилистите са за него очевидно глупаци насърчаващи хората да трупат пари, но да не ги харчат и настояват търговският баланс да се „балансира” за всяка страна.

Mercantilism

Схоластиците (Схола́стиката (на гръцки: σχολαστικός — академично училище) е систематична средновековна философия (9 – 15 век), чието изучаване е концентрирано в първите университети. Собствено представлява синтез между ортодоксалното християнство и логиката на Аристотел. Основава се на търсенето на взаимовръзка между вярата и знанието. ) са отхвърлени дори още по-грубо, като моралистични средновековни невежи, които не спират да предупреждават, че „справедливата” цена трябва да покрива търговските разходи плюс някаква разумна печалба.

Laurentius_de_Voltolina_001

Рикардо систематизира Смит и доминира икономиката до 1870 –те. След това „маргиналистите” Джевонс, Менгер и Валрас коригират „класическата икономика” на Смит – Рикардо наблягайки на важността на пределната единица. Алфред Маршал мъдро интегрира Рикардианската „теория на разходите” с предполагаемо едностранната австрийска теория на „търсенето и полезността”, за да създаде морната неокласическа теория.

Карл Маркс едва ли би могъл да бъде пренебрегнат разгледан като нетипичен Рикардианец.

В годните след Втората Световна Война, Кейнс разбира се се присъединява към Пантеона, предоставяйки нова кулминационна глава към прогреса и развитие на науката. Кейнс, любимият ученик на Маршал, осъзнал че старецък е оставил това, което по-късно ще бъде наречено „Макроикономика” в неговия изключителен акцент върху микропредприятията.

keynes

И така Кейнс добавя макро, съсредоточавайки се върху проблемите и обяснението на безработицата, феномен който всеки преди него необяснимо оставя извън икономическата картина или удобно смита под килима безгрижно „допускайки пълна заетост”.

Share