FORGOT YOUR DETAILS?

Рефинансиране

Какво представлява рефинансирането от ФИНАНСЦЕНТЪР ?

С ФИНАНСЦЕНТЪР може да обедините задълженията си по различни бързи кредити. Ако имате няколко малки заема до заплата с високи лихви и/или бързи кредити от различни финансови институции вие можете да обедините всички задължения само в едно. По този начин премахвате седмичните вноски, следенето на различни падежни дати, постоянните телефонни обаждания и посещения в дома. Освен това имате възможност за намаляване на вноската, която плащате в момента както и общата дължима сума по всички задължения. Не на последно място подобрявате кредитното си досие,осигуряващо ви достъп до банково кредитиране.

Предимства на рефинансирането с ФИНАНСЦЕНТЪР:

 • Изплащане само на една вноска
 • Елиминиране на седмичните вноски
 • Прекратяване на постоянните телефонни обаждания и посещения в дома
 • До 30% по-малка вноска
 • До 50% по-малка общо дължима сума
 • Подобряване на кредитното досие
 • Увеличение на разполагаемия месечен бюджет

За кого е подходящо рефинансирането с ФИНАНСЦЕНТЪР

 • Физически лица изплащащи няколко малки кредита до заплата
 • Физически лица изплащащи един или няколко бързи кредита с високи лихви
 • Физически лица изплащащи бързи кредити на седмични вноски
 • Комбинация от трите

Внимание ! Ето три типични сравнителни примера на реални погасителни планове публикувани свободно в интернет сайтовете на известни компании

Сценарий 1

Изтеглили сте сума от 1100 лв с месечна вноска от 238 лв за 9 месечни вноски.
Общата сума, която трябва да върнете е 2082,5 лв.
Във ФИНАНСЦЕНТЪР за същата сума от 1100 лв и същият срок от 9 месеца вноската ви е 163,49 лв, което е с 31,31 % по-малко, а общата сума за погасяване е 1515,25 лв, което е с 27,24 % по – малко.

Вноска
 • Сума
 • Срок
 • Обща сума за погасяване
 • Спестявате на месец
 • Спестявате за целия период

Бърз кредит 1

238
лв на месец
 • 1100лв
 • 9 месеца
 • 2082.50лв

Финансцентър

163
лв на месец
 • 1100лв
 • 9 месеца
 • 1515.25лв
 • 47.51лв (31.31%)
 • 567.25лв (27.24%)

Сценарий 2

Изтеглили сте сума от 400 лв със седмична вноска от 19,75 лв (19,75 х 4 = 79 лв на месец) за срок от 11 месеца.Общата сума, която трябва да върнете е 849,42 лв на седмични вноски.
 Във ФИНАНСЦЕНТЪР за същата сума от 400 лв и същият срок от 11 месеца вноската ви не е седмична, а месечна по 51 лв, което е с 34,99 % по-малко, а общата сума за погасяване е 581 лв, което е с 31,60 % по – малко и то без седмични вноски.

Вноска
 • Седмична вноска
 • Сума
 • Срок
 • Обща сума за погасяване
 • Спестявате на месец
 • Спестявате за целия период

Бърз кредит 2

79
лв на месец
 • 19.75лв
 • 400лв
 • 11 месеца
 • 849.42лв

Финансцентър

51
лв на месец
 •  
 • 400лв
 • 11 месеца
 • 581лв
 • 27.64лв (34.99%)
 • 268.42лв (31.60%)

Сценарий 3

Изтеглили сте сума от 900 лв с месечна вноска от 75 лв за 48 месечни вноски (4 години).Общата сума, която трябва да върнете е 3630 лв !
Във ФИНАНСЦЕНТЪР за същата сума от 900 лв ,но двойно по- кратък срок (24 месеца/ 2 години) вноската ви е 71,25 лв, което е с 5 % по-малко, а общата сума за погасяване е 1866 лв, което е с 51,40 % по – малко.

Вноска
 • Сума
 • Срок
 • Обща сума за погасяване
 • Спестявате на месец
 • Спестявате за целия период

Бърз кредит 3

75
лв на месец
 • 900лв
 • 48 месеца
 • 3630лв

Финансцентър

71
лв на месец
 • 900лв
 • 24 месеца
 • 1764лв
 • 3.75лв (5%)
 • 1866лв (51.40%)
КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА
TOP